Nón bảo hộ 3M H701R Trắng – không lỗ thoáng khí

MÃ SẢN PHẨM: 3M H701R Trắng

Liên hệ 0901442588

Nón bảo hộ 3M H701R Trắng

  • Sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI (Mỹ)
  • Bảo vệ đầu khỏi vật cứng, sắt nhọn
  • Bộ sản phẩm gồm: Nón H701R và lồng nón H700RS4, có thể sử dụng kèm dây quai nón 3M 1990/ X24
.
.
.
.